Home

Debreceni egyetem publikációs adatbázis

Adatbázisok Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtá

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Debreceni

Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola. ISKOLÁNKRÓL. ISKOLÁNKRÓ ( publikációs lista (1 pld), ( a publikációk a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) és az iDEA Tudóstérbe történő feltöltése, ( a könyvtár által hitelesített angol és magyar nyelvű publikációs lista (1-1 pld), ( publikációs követelményeknek való megfelelés prezentálása (2 pld)

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. magyar; english; Keresés a könyvtárban Emlékeztetők - Debreceni Egyetem hálózatából Oktatási segédanyagok (ENK) - Szabadon hozzáférhető Publikációs Adatbázis - Belső speciális csoportok részér A Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumát és az egyetem Publikációs Adatbázisát mutatom be. A szakdolgozatom két nagy részre tagolódik. Az első rész DEA részletes bemutatását tartalmazza.A DEA-ban megtalálható keresési lehetőségeket és a feltöltés menetét is leírom Nyíregyházi Egyetem. Debreceni Egyetem. Miskolci Egyetem. Bezár. Hittudományi Főiskolák. Egri Hittudományi Főiskola. Esztergomi Hittudományi Főiskola. MTA Köztestületi Publikációs Adatbázis. Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár A Debreceni Egyetem és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság közös szervezésében november 6-10 között Fertőújlakon, a Csapody István Természetiskolában megrendezésre kerülő eseményen lesz két kurzus, fejlesztői CodeCamp, terepi adatgyűjtő mobil alkalmazás bemutatás és megbeszélés és természetesen.

Publikációs Adatbázis - Böngészés - cím

Tálcán a világ! Programsorozat. (Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009. december 8.), Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen. Ágnes Kotsis - András István Kun [2010]: Results of an empirical research on the demand of Hungarian labour market actors towards educational institutions A Debreceni Egyetem platformjáról, röviden. A DEENK gondozásában lévő publikációs platform célja, hogy ezen a felületen szolgáltassa a Debreceni Egyetemen szerkesztett folyóiratok számára az Open Journal System (OJS) nyílt forráskódú, rugalmas szerkesztő-vezérelt folyóirat menedzselő és publikáló rendszerét After the change of regime in Hungary in 1989, the domestic civic sphere started to improve, and after numerous change in the legal regulation, currently the Act on Civic Organizations (Act 174/2011.) rules the operation of the sector before all, supplemented by additional legal background. The vital component of the new regulation is possibility of the appearance of the novel organizational. Debreceni Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján egyeztetés és kapcsolattartás a szállítókkal - rendezvényszervezés - publikációk nyilvántartása és publikációs adatbázis frissítése..

iDEa Tudóstér - Látható tudomány a Debreceni Egyetemen

 1. 2005-2006 külügyi referens, Debreceni Egyetem, Külső Kapcsolatok Igazgatósága ISKOLÁK 2001-2011 Debreceni Egyetem, TTK, Biológia Doktori Iskola, Biodiverzitás alprogram (Ph.D. fokozat: 2011. máj.
 2. Adatbázis-ajánló: Közszolgálati Tudásportál és a LUDITA Publikációs Projektek Támogatása (PPT) (Debreceni Egyetem) BA Akkreditált Európai Uniós Pályázatkészítő és Közbeszerzési referens (OKJ) (BO-DIA Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
 3. Debreceni Egyetem, Debrecen, 138 p. 2. Burai P. (2006): Földhasználat-elemzés és növény-monitoring különböző adattartalmú és térbeli felbontású távérzékelt felvételek alapján, Agrárközlemények, Acta Agraria Debreceniensis, Debreceni Egyetem. 2006/22, p
 4. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott MTMT. A sok célra hasznosítható nemzeti.
 5. isztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban állók által megalkotott, kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése volt
 6. A MAB (HP3) akkreditációs szempontjai szerint elrendezett szakmai önéletrajz és publikációs lista erre a linkre 2017 - Angol Nyelvpedagógiai Munkacsoport, Angol-Amerikai Intézet, Debreceni Egyetem 1996 - 2017 Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet, Debreceni Egyetem és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban.

A Testnevelési Egyetem Innovációs, Technológia- és Tudástranszfer Központ által a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-00012 projekt keretében meghirdetett Proof of Concept pályázatra beérkezett 9 pályázat közül a Bíráló Bizottság 7 esetben támogatásról döntött összesen 12.301.800 forint.. Debreceni Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. , - publikációk nyilvántartása és publikációs adatbázis frissítése, - rendszeres részvétel és referálás csoport megbeszéléseken és a heti Journal club-okon.. A könyvtár 18 ezres teljes állományának elektronikus feldolgozása befejeződött. Az így létrejött - tartalmilag is alaposan feltárt - adatbázis a világhálón keresztül bárhonnan elérhető és használható 1 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus: folyóiratcikk (Referáló: Zentralblatt Math Zbl ) A megjelenés helye: Acta Mathematica Hungarica 123 No:3 Springer (2009) Terjedelem: 19 oldal URL: ISSN: Impact factor: 0,522 [2.

Tutori rendszer Debreceni Egyetem

 1. Európa-ismeretek az általános iskola felső tagozatának tananyagában. In: Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. A III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, 2003. november. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, [2005.] p. 274-280. A multikulturális nevelés és oktatás lehetséges.
 2. Partnerek: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Semmelweiss Egyetem , Eötvös Lóránd Tudományegyetem. 13. Egészséges légzéstechnika az énekes hangképzésben. Cél: A légzés mechanizmusának megismertetése, az éneklés technikájához elengedhetetlen levegővételi technikák elsajátítása. Időtartam: 2009. 1. félé
 3. Pannon Egyetem - Egyetemi Könyvtár és Levéltár Publikációs Adatbázis Pannon Egyetem [31] : Doktori disszertációk Pécsi Egyetemi Archívum [32] : A Pécsi Tudományegyetem oktatói és hallgatói által írt tudományos művek teljes szövegű adatbázisa

232). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. Abari, K., Csapó, T. G., Tóth, B. P., & Olaszy, G. (2015). From text to formants - indirect model for trajectory prediction based on a multi-speaker parallel speech database. In Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association (pp. 623. A klímaváltozásnak a partimadarak fészkelési szokásaira gyakorolt hatását vizsgálta egy nemzetközi kutatócsoport a Debreceni Egyetem professzorának irányításával. A kutatás meglepő eredményt hozott, ami teljesen új szemszögből világítja meg a globális felmelegedés következményeit Kecskeméti Gábor, Pázmány vitapartnerei és a wittenbergi egyetem = Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne Tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról, szerk. Heltai János, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 43-66 A Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjának megbízott programkoordinátora. 2000/2001. II. félév. Tudományos szervezetekben való tagság. A Magyar Történelmi Társulat tagja, 2004-. A Magyar Pedagógiai Társaság tagja, 2004-. A Kiss Árpád Doktoranduszok Országos Egyesülete tagja, 2004- Semmelweis Egyetem Szent Rókus Klinikai Tömb>> Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara hírei [ 2020.07.20. ] A Jelölő Bizottság jelentése a jelölési szakasz lefolyásáról, a Szavazólap összeállításáról megtekinthető az alábbi dokumentumokban: >> Magyar Reumatológusok Egyesülete hírei [ 2020.07.16

MTMT publikációs lista. Kutatási terület: A Debreceni Egyetem Informatikai Doktori Iskolájában folyó kutatás célja a síkbeli goligonok problémakörének általánosítása tetszőleges véges dimenziószámban, számtani sorozattól eltérő oldalhossz sorozattal illetve derékszögtől eltérő irányokban BALOGH PÉTER - NAGY RICHÁRD A munkavállalók motiváltságának fenntartása kulcsfontosságú tényező. A vállalatoknak folyamatosan szem előtt kell tartaniuk az olyan rendszerek kidolgozását, melyek által ez a motiváció megmarad és minőségi munkát eredményez. Azonban a fiatal pályakezdők munkaerőpiacra történő belépése kihívást jelent az emberi erőforrás. (publikációs aktivitása, idézettsége) nem tartozik a 27 legnagyobb kibocsátó közé. Fontos megjegyezni, hogy a 2001-2010-es és a 2007-2011-es időszak összehasonlítása majdnem teljesen azonos képet mutat. A kutatás módszerei A publikációs adatok alapján történő teljesítménymérésre rendszerint a ké Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. Központi telefon: (36 1) 279 2760 Fax: (36 1) 385 3876 E-mail: mohl.gyorgyi@btk.mta.hu (Titkárság) Képviselő: Dr. Kecskeméti Gábor igazgat

: A Programozási technológia tantárgy oktatása a Gábor Dénes Főiskolán, Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia kiadvány, Debrecen, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2011, ISBN 978-963-473-461-1, p. 565-572 (magyar nyelvű szakcikk Hegedűs Roland. A tanulmány fő célja, hogy a 2012-ben fölvett DPR adatbázis alapján megvizsgáljam a legmagasabb hallgató számmal és legszélesebb szakmai választékkal rendelkező felsőoktatási intézmények vonzáskörzetét, továbbá az, hogy ábrázoljam a hallgatók mozgását az anyaintézményükből végzésük után L. hozzá KARÁCSONY Gyöngyi ismertetőjét a Debreceni Egyetem elektronikus repozitóriumáról. Az adatbázis 2007-ben kelt életre, dokumentációja TWiki rendszerben található, a publikációs adatbázis pedig GNU licenccel az Aigaiôn rendszer alatt működik TELJES PÉLDÁNY Egyetemi tanári pályázat az ELTE Informatikai Kar, Információs Rendszerek Tanszékére dr. habil. Kiss Attila 2014.12.20. A pályázati anyag a MAB 2014. szeptember 4-i határozatában megadott ajánlásnak megfelelően készült

A különféle file-formátumok tudományos és publikációs tevékenységhez fűződő relevan- kidolgozásához felhasznált adatbázis az intézmények körében végzett empirikus kutatás eredményei. Az adat- Semmelweis Egyetem, 235. Debreceni Tudományegyetem, 244. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SKS, Helsinki 1974) a Debreceni Nyári Egyetem a 90-es években nemcsak magyarul jelentette meg, hanem kiadta angol, német, francia, olasz és észt nyelven is (Hungarolingua Grammatica). Közreműködött a magyar-finn szótár adatgyűjtésében. Társszerzője több finn nyelvkönyvnek

A Debreceni Egyetem (DE) a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a Debreceni Agrártudományi Egyetem és a hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola összevonásával jött létre 2000. 840 kapcsolatok o A PPKE Bölcsészettudományi Kar publikációs adatbázisa (Dudás Anikó) széles körű hozzáférést biztosító bibliográfiai adatbázis, amely a Sic itur ad astra Régi korok digitalizált emlékei a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában - Lakfalviné. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár - DEENK, Egyetem tér 1., Debrecen elérhetőségei, térképes helyadatai és útbaigazítási információi, kapcsolatfelvételi űrlapja, nyitvatartási ideje, szolgáltatásai, értékelései, fényképei, videói és közleményei A DEENK BTEK a legnagyobb és a legrégebbi könyvtári egysége a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak (DEENK). A DEENK BTEK az egyetem Főépületében helyezkedik el, a mintegy 6.500 m² alapterületű, kifejezetten könyvtári célra tervezett épületrészben. A DEENK legrégebbi könyvtári egysége, hiszen 1918-ban nyílt meg, majd 1932-ben, az egyetemi Főépület. Debrecennel kapcsolatos mindennapok, ami polgárait, látogatóit körülveszi. Információk a helyi eseményekről, lehetőségekről, a debreceni életről PTE KK Orvosi Képalkotó Klinika, Botz Bálint, 2020.03. A Debreceni Egyetem kutatóinak és kutatási egységeinek profil-adatbázis . DE > DE Központi Egységek. Klinikai Központ

Debreceni Egyetem Magyar Tudományos Művek Tár

 1. A KIT hírlevél céljai: az információs és könyvtári szakmán belüli horizontális kommunikáció katalizálása, többszempontú és szokatlan szakmai megközelítések felkarolása, a szakmák közötti technológia- és gondolattranszfer erősítése. 2002-től kiadja a GM Consulting. Tulajdonos: Mikulás Gábo
 2. őségének ellenőrzését, biztosítását és értékelésé
 3. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 7-26. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.) Eőry Vilma Különbözés és egység Márai Sándor San Gennaro vére című regényének stílusában (A narratív viszonyok és a stíluskohézió) In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.)
 4. A Debreceni Egyetem támogató tagja lett a Springer kiadó nyílt hozzáférésű folyóiratainak. A Springer Open, BioMed Central és Chemistry Central kiadványaiban megjelenő cikkekre a kiadó 15% kedvezményt biztosít a publikációs díjakból 2017. január 31-ig, amennyiben a cikkek beküldése egyetemi IP címekről történik

Debreceni Egyetem

 1. Objektum Orientált Programozás és Tervezés. A három legjelentősebb cikk ezen a területen: 1. Metamodels in generation of UML using NLI-based dialog, Proceedings of 5th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2009), pp. 29-34, 2009.Co-authors: L. Kovács, G. Kovásznai
 2. Archív számok 2011-2017 (3 magyar 1 angol szám) Repertórium. Kultúra és Közössé
 3. DEBRECENI EGYETEM FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 20. DEBRECEN, 2013 361 In honorem Alho Alhoniemi 80 éves A Turkui Egyetem finnugor nyelvészprofesszora, a cseremisz, a mordvin és a finn nyelv kutatója, Alho Alhoniemi ez év május 14-én ünnepelte 80
 4. Debreceni Egyetem (STM Package) Eötvös Loránd Tudományegyetem (Complete Package) hogy melyik OA publikációs formát választja. Ha a baloldali Standard (nem OA) opciót választja, egy értesítést fog kapni, hogy nem felel meg az intézménye által preferált publikálási módjának. hogy pontosan adjuk meg az intézet nevét.
 5. Comments . Transcription . Évkönyv 2011 - Alumn

Magyar Tudományos Művek Tár

PhD fokozatok nyomában adatok és javaslatok Mihály György az Országos Doktori Tanács elnöke A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Akkreditációs Bizottság és az Országos Doktori Tanács által 2013. június 3-án rendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett kivonata A www.doktori.hu lap a doktori képzés és fokozatszerzés adatainak hiteles forrása

Köszöntő Debreceni Egyetem

Adatbázisok Debreceni Egyetem

 • Szép rózsakertek.
 • Gravitációs egyenlet.
 • Húsvéti ajtódíszek.
 • Monster energy doboz.
 • Gilda max hermina budapest.
 • Aranyosi péter videa.
 • Dji spark kiegészítők.
 • Legjobb kempingek európában.
 • Macrocytaer anaemia jelentése.
 • Epe diéta gyümölcs.
 • Alacsonyabb a pasim.
 • Dutra traktorok.
 • Disney pixar filmek.
 • Fertőrákosi barlangszínház 2018 as évad.
 • Los angelesi tündérmese letöltés.
 • Dunai hidak magyarországon.
 • Céklát mivel adjuk a babának.
 • Párhuzamos feszültség visszacsatolás.
 • Éjszakai bagoly port.
 • A végzős buli teljes film magyarul.
 • A1 nyelvvizsga.
 • Magas hangrendű nevek.
 • Sárvár éjszakai fürdőzés 2018.
 • Szállás csíkszereda.
 • A kis hableány epizódlista.
 • Dji spark kiegészítők.
 • Lil kim age.
 • Mlc vagy tlc a jobb.
 • Anime movie 2017.
 • Gyomorsav ellen tej.
 • Dimebag darrell moore memorial gardens cemetery, arlington.
 • Kültéri gipszstukkó.
 • Anime movie 2017.
 • Neurofiziológia elte.
 • Karácsonyi fotó ötletek.
 • Fák téli takarása.
 • Ördögűzés edit.
 • Football tattoo.
 • Fehér miklós halálának oka.
 • Damian lewis hbo.
 • Márk evangéliuma jézus születése.