Home

Számrendszerek feladatok megoldással

evezetés az informatikába gyakorló feladatok Utoljára módosítva: 2016.10.20. 2 1. Számrendszerek közti átváltás Tízesből kettes számrendszerbe 1) 100 = 2 2) 140 = 2 3) 250 = 2 4) 120.025 = 2 5) 280.4 = 2 Tízesből nyolcas számrendszerbe 1) 100 = 8 2) 140 = 8 3) 250 = 8 4) 120.025 = 8 5) 280.4 = A számrendszerek bevezetése. Kis számoknál elegendő volt számlálni, felsorolni a számneveket. Nagyobb mennyiség esetén csoportosítás segíthet abban, hogy áttekintsük a mennyiséget, azaz a megszámolni valókat csoportokba soroljuk. Csoportosíthatunk például ötösével

Matematika - 9. osztály Sulinet Tudásbázi

 1. A számrendszerek tanítása csak emelt szinten szerepel a felső tagozatos tantervben, a csoportosítás - beváltás - leltározás, és az írásbeli műveletek könnyebben megérthetők, jobban elmélyíthetők, ha nem csak tízes számrendszerben végezzük el. Hivatkozhatunk a másodperc - perc - óra beváltásokra, amely a 60-as csoportosításon alapul
 2. A szélsőérték feladatok megoldásánál n db pozitív szám számtani és mértani közepe közötti egyenlőtlenséget használhatjuk fel. Az ilyen típusú feladatok megoldásánál az játszik fontos szerepet, hogy az egyenlőtlensé
 3. Gyakorló feladatok Számrendszerek: Feladat: Ábrázold kettes számrendszerbe a 639 10, 16-os számrendszerbe a 311 10, 8-as számrendszerbe a 483 10 számot! Megoldás: /2 Maradék /16 Maradék /8 Maradék 639 1 311 7 483 3 319 1 19 3 60 4 159 1 1 1 7 7 79 1 39 1 19 1 9 1 4 0 2 0 1 1 639 10 = 1001111111 2 311 10 = 137 16 483 10 = 743
 4. A százalékszámítás sok gyerek számára okoz félelmeket. Ennek az lehet az oka, hogy a százalékszámítási feladatok megoldásához több, egymásra épülő előismeret készség szintű elsajátítására van szükség
 5. t nevezetes azonosságok segítségével. Kiemelést akkor tudunk végrehajtani, ha
 6. Kidolgozott feladatok 1.) Egy 32 fős osztályban a tanulók 25 %-a szerzett 5-öst az érettségi vizsgán. Hányan voltak ők? 1. megoldás: A tanulók 25 %, azaz negyed része (100 %-nak a 25 % épp a negyed része) kapott ötöst. A 32 a száz százalék, annak negyed része a 8, tehát 8 tanuló kapott 5-öst a matematika érettségin

2.5. Számrendszerek Matematika módszerta

 1. Számrendszerek 21. Normálalak 22. Prímtényezős felbontás, LNKO, LKKT 23. Alap szöveges feladatok - Egyszerű egyenletekkel megoldható 24. Alap szöveges feladatok - Életkoros és Gondolt számos 25. Alap szöveges feladatok - Út-idő kapcsolata 26. Alap szöveges feladatok - Keveréses 27. Alap szöveges feladatok - Együttes.
 2. 54. Oszthatósági feladatok osztók száma, többszörösök elhelyezkedése, maradékok 55. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös (emelt) (Csak 3-nál nagyobb óraszám esetén, erősebb csoportban!) 56. Számrendszerek Függvények I. 57. Bevezető feladatok a függvényekhez 58
 3. Vegyes feladatok 20; 9.2. Algebra és számelmélet (1107-1193) Betűk használata a matematikában 22; Hatványozás, a számok normálalakja 22; Egész kifejezések, nevezetes szorzatok, a szorzattá alakítás módszerei 24; Műveletek algebrai törtekkel 26; Oszthatóság, számrendszerek 28; Vegyes feladatok 31; 9.3. Függvények (1194-1282
 4. A Matematika Szekció Vezetőjének köszöntője. Az alábbi néhány sorban arról olvashattok, mi is az a Matek Szekció A Studium Generale felvételi előkészítő tanfolyamain három tantárgyat oktatunk: Matematikát, Történelmet és Közgazdaságtant
 5. A könnyebb feladatok megoldása viszonylag kevés előismeretre épül, megoldási módszerük egyszer ű. Ezek megoldásához elég lehet az alapm űveletek, oszthatósági szabályok ismerete. Tárgya a kézzelfogható egész (természetes) számok, sok esetben nem kíván komolyabb elvonatkoztatást
 6. dkét tagja egyszerű szó

Számrendszerek feladatok. Feladatok. Komplexebb Példaprogramok. Átváltások. Áttekintés. Az alábbi alfejezetben a számrendszerek közötti átváltásokat fogjuk tárgyalni 2-es, 10-es és 16-os számrendszerek között Számrendszerek. Áttekintő. Fogalmak. Feladatok. Módszertani ajánlás. Jegyzetek. A számrendszerek bevezetése 1. feladatok a személyi jövedelemadó témaköréből A tevékenységéhez az adóévben számlával igazolt kiadásainak - alkatrészek, fenntar-tási anyagok, rezsi kiadások - összege 27 686 000 Ft, készpénzfizetési számla alapján 10 477 500 Ft. A számlák áfa-t is tartalmaznak. Év közben havonta 300 000 Ft-ot egyén

7.3. Százalékszámítás Matematika módszerta

1. Példa: A mellékelt ábrán (Galton deszkán) egy golyó gurul lefelé. Minden akadálynál ugyanakkora (0.5) valószínűséggel megy jobbra vagy balra. Ezért minden út egyformán valószínű. A pályán 5 szinte Juhász T.: Az adatbázis-kezelés feladatok megoldása 1 Érettségire felkészít ı feladatgy őjtemény - Informatika Az Adatbázis-kezelés fejezet feladatainak megoldása A megoldások bemutatásánál feltételeztük az MS Access kezelésének alapszint ő ismeretét. Az eszköztár ikonjai helyett a megfelel ı menüparancsra utaltunk Számrendszerek, átváltások-A bináris számrendszer szerepe a számítástechnikában-A számrendszer alapszáma-A hexadecimális számrendszer-Átváltások (6 db)-Gyak.: Átváltások!Számrendszerek Alapok. Egy számrendszer alapszáma a számrenszerben a legnagyobb alaki értéknél eggyel nagyobb természetes számot jelenti (pl.:tizes számrendszerben a legnagyobb alaki érték 9. 1. Példa: Egy dobozban 10 darab piros és 8 darab kék golyó van. Csukott szemmel egymás után kihúzunk 5 golyót úgy, hogy minden húzás után visszatesszük a kihúzott golyót és összekeverjük a doboz tart kémiai számítási feladatok megoldásához I. rész A középiskolai kémia tantárgy tananyagának megértéséhez, a további tanulmányok folytatásának megkönnyítéséhez a tanügyi tantervek előírják a számítási feladatok rend-szeres gyakorlását. Ez sok tanuló számára az évek során nem segítséget, hanem nehéz

Különbség az átváltásoknál 10-esből X-esbe Átváltás menete: 1. Készítsünk egy 2-oszlopos táblázatot 2. Írjuk fel a számot a bal felső sarokba 3. Osszuk el a számot X-szel a) Az osztás eredményét írjuk a szám alá b) Az osztás maradékát írjuk a szám mellé 4. Az osztást ismételgessük, amíg a ba A középső oszlopban a Feladatok fülre kattintva hozhatók létre az aktuálisan kiválasztott szereplő eseménykezelő feladatai, a Jelmezek fülön szerkeszthetők a lehetséges kinézetei, a Hangok fül mö-gött pedig az általa megszólaltatható hanghatások. Számos beépített szereplő közül választhatunk Sokszínű matematika 9-10. feladatgyűjtemény - A 9-10. osztályos összevont kötet a két évfolyam feladatanyagát tartalmazza (több mint 1600 feladat), amelyhez a megoldások CD-mellékleten találhatók. A feladatgyűjtemények külön 9.-es és külön 10.-es kötetként is megvásárolhatók A feladatok jelentős része csak egyetlen matek érettségi témakörhöz tartozik, de előfordul, hogy több témakört is érint, ekkor az összes megfelelő helyen megtalálható. A feladatokat úgy jelöltük, hogy megadtuk azt a dátumot, amelyik matematika érettségin szerepelt, majd perjel után a feladat sorszámát a feladatlapon belül Feladatok többféle megoldással nem versenyfeladatok köréb ől - egyrészt több-megoldás feladatok gyűjtése, másrészt egyénileg választott feladatokhoz többféle megoldás készítése, valamint ezek és az előbbiek elemzése, rendszerezése. Oszthatóság és számrendszerek, Általános iskolai szakköri füzet.

A szöveges feladatok ismeretrendszere. Aritmetikai megoldással, következtetéssel, grafikus megoldással stb.) Ebben a fejezetben egy általános - minden témakörre érvényes - megoldási módot adunk a szöveges feladatokra, és ezen túl megmutatjuk az egyes területek specifikumait. A számrendszerek fogalomrendszere. 16.modul Szöveges feladatok előkészítése; 16.modul Szöveges feladatok előkészítése melléklet; 17.modul Hozzáadás, elvétel - szöveges feladatok 2. modul Számrendszerek; 2.modul Számrendszerek melléklet; 3.modul Számtulajdonságok, számkapcsolatok Mérőlapok megoldással 3.évfolyam; Fejlesztési keresztmodulok. 1.FKM.

Letölthető, nyomtatható feladatok

Könyv: Számítástechnikai ismeretek - 3. példatár/Kézirat - Horváth Jolán, Ormós Zsoltné | A példatár az egyetemi számítástechnikai alapképzésben a software.. Szöveges matematika feladatok. Mozaik színező. matek 1. osztály szöveges feladatok (Apáczai) matek 1. osztály szöveges feladatok (Apáczai) Matematika - Szöveges feladatok 2. - Duration: 37:00. Gondolkodás Iskolája 33,654 views Matematika Online önjavító és letölthető feladatok Figyelmeztetés bezárása Kedves vendégeink

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. Tel.: (72) 312-88 MATEMATIKA. 5-8. évfolyam A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) a Zalabéri Általános Iskola fejlesztő pedagógusai által összeállított, a gyakorlatban több ízben kipróbált, és a NAT 2003-hoz igazított, részletes tanterv Megoldott programozási feladatok standard C-ben. Megoldott programozási feladatok standard C-ben Márton Gyöngyvér Műszaki és Humántudományok Kar EMTE-Sapientia, Marosvásárhely 2008. december 14. 1. fejezet Megoldott feladatok 1.1. Alap algoritmusok 1.1. Részletesebbe Ilyen aláírás bármilyen technológiai megoldással létrehozható, amely biztosítja, hogy: Matematika (számrendszerek, logikai alapismeretek) 4 2: Algoritmusok. Programozási feladatok megoldásának lépései. Algoritmusleíró eszközök, folyamatábrák. Beolvasó és kiíró utasítás, értékadó utasítás.

OKJ számítógép-kezelői vizsgafeladatok, megoldással: ADATBZISKEZELSI FELADATOK pont Dntse el hogy az albbi lltsok kzl melyik igaz melyik hamis Vlaszoljon a mondatok utn I vagy H betvel a A rekordmutat mindig az aktulis rekordra mutat b A rekordmutatva A feladatok megoldását tartalmazó részben nem szerepel a megoldások során felhasznált ismeretek részletes tárgyalása, ezeket ismertnek tételezem fel. A megoldásokat akkor célszerű fellapozni, ha egy-egy feladat megoldásával nem tudunk megbirkózni, vagy megoldásunkat akarjuk ellenőrizni

Sokszínű matematika 9

Az előző tananyagrészből megtanulhattuk hogyan készíthetünk egy forrásfájlból futtatható programot.Ebben a tananyagrészben már a forrásfájlok tartalmáról lesz szó, de csak nagyon egyszerű példaprogramokról amik a parancssorba írnak ki valamilyen szöveget.Előző rész: első lépésekKövetkez Mértékváltás - Űrmérték (dm3), kevert űrmérték (liter - dm3) 18. Római számok 19. Oszthatóság 20. Számrendszerek 21. Normálalak 22. Prímtényezős felbontás, LNKO, LKKT 23. Alap szöveges feladatok - Egyszerű egyenletekkel megoldható 24. Alap szöveges feladatok - Életkoros és Gondolt számos 2 A 9-10. osztályos összevont kötet a két évfolyam feladatanyagát tartalmazza (több mint 1600 feladat), amelyhez a megoldások CD-mellékleten találhatók

Matematika - Studium General

Számrendszerek, a helyiértékes írásmód. A valós számkör. Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós számkörben. algebrai átalakításokat igénylő feladatok megoldásában is. A). Kompetenciák Függvények, az analízis eleme 1. Függvénytípusok II. Őszintén szólva, az órán jó ha az osztály 5%-a figyel a tanár magyarázatára! Nagy előnye a videóknak, hogy nem kell stresszelni a feladatok megoldása miatt, színesek és szép ábrákkal ellátottak a videók és mindenki számára érthetőek a magyarázatok . Matematika - 9. osztály Sulinet Tudásbáz A számrendszerek kialakulása, fejlődése a matematika története során. Az egyes feladatok megoldását pontozással kell értékelni, ügyelve a helyes részeredmények pozitív értékelésére is. egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel, grafikusan algebrai és grafikus megoldással. Az alábbi programozási feladatok erőssége és az igényelt eszköztár túlmutat a jegyzetben leírtakon. A hiányzó ismereteket a gyakorlatokon szerzik meg a hallgatók. Írjunk programot, amely beolvas két valós számot két változóba, kicseréli a változók tartalmát, majd pedig kiírja a számokat fordított sorrendben

Követelmények A szorgalmi időszakban. Az előadásokon részvétel, melyből hetente 2 van.; A laborokon aktív részvétel, amelynek teljesítése a foglalkozás során elkészített és elfogadott jegyzőkönyvhöz kötött.A jelenlétet és a teljesítést a laborvezetők ellenőrzik és dokumentálják. A hallgatók felkészültségét a mérés elején beugró dolgozat formájában a. Számrendszerek. Oszthatósági szabályok tetszőleges alapú számrendszerben. Számrendszerek alkalmazása különböző típusú feladatokban. Számolás osztási maradékokkal. Kongruenciák. Az Euler-Fermat-tétel és alkalmazásai. Egész együtthatós polinomokkal kapcsolatos feladatok. Diofantoszi egyenletek

Nyelvtan - 15. hét - megoldás - Suline

Az ebookz.hu magyarország legnagyobb (magyar nyelvű) ebook, elektronikus könyv, tutorial, oktató videó oldala. Magyarországon először az ebookz.hu-n magyar nyelvű photoshop oktató videó és egyéb magyar nyelvű oktató videók elemzése www.Refkol.ro, ez téma (kínai iq teszt, japán iq teszt, japán iq teszt megoldás), és a fő versenytársak (studiumgenerale.hu, ementor.hu. Analízis II. feladatgyűjtemény /Typotex, 2011, ISBN 978-963-279-522-5/ (Többváltozós függvények folytonossága, differenciálhatósága, integrálása, alkalmazások, Közönséges differenciálegyenletek, Parciális törtek, Laplace- és Fourier- transzformációk és alkalmazásaik Ezzel a megoldással értük el, hogy a képernyőn nem az adott karakter kódja, hanem maga a karakter látható. A string típus szinte minden komolyabb programban előfordul, különösképpen igaz ez a fájlkezelő programokra. Természetesen a string-ek használatának még rengeteg finomsága létezik

résztvevöje. E feladatok célja a megértés segítése, hiszen az önálló megoldás azonnal összevethetö a megoldással és nemcsak a végeredmény, hanem a megoldás menete IT.II .1NTROMATH.O.Hx Matematika informatikusoknak A kurzus legfontosabb célja az informatikai szaktárgyakhoz szükséges maternatikai alapok megszerzése Számrendszerek Függvények, függvénytranszformációk Lineáris függvények Az abszolútérték -függvény A másodfokú függvény Logikai feladatok, kijelentések Logikai műveletek - negáció, konjunkció, diszjunkció , implikáció, ekvivalencia Számsoroza to Nyomtathatóak a megoldással kiegészített feladatok és tesztkérdések, így a tanárok nyomtathatnak maguknak megoldókulcsot is a feladatlapokhoz. Számrendszerek, számábrázolás Logikai műveletek (Boole algebra) Az információ fogalma és mérése Az adatok tárolása. Több megoldással bíró matematikai problémák megtapasztalása. A számrendszerek felépítésének és sajátosságainak megmutatása, az oszthatósági szabályok és számrendszerek kapcsolatának láttatása, az oszthatósági szabályok általánosítása A feladatok megoldása során legyen szükség különféle gráfok.

Számrendszerek feladatok — ezúttal is kicsit matek, a

A könyvtár lehetőségeinek felhasználása önálló feladatok megoldásához: szakszerű anyaggyűjtés, -feldolgozás, idézés. Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között, a magyar nyelv legfőbb történeti korszakairól, példák bemutatása a legfőbb nyelvi változásokról számrendszerek, logikai műveletek és igazságtáblázatok (ha a csoport hagyja magát, akkor algebrai megoldással is) mennyiségek, mértékegységek és átváltások; De leginkább az eszközök építőköveire koncentrálunk, valamint az azokon működő szoftverek fő jellemzőire. Órai anyago

Közérthetö nyelvezetü számítástechnikai szakkönyvek, tankönyvek, oktatóprogramok és egyéb kiadványok kedvezö áron Helló mindenki! Szóval most az van, hogy holnap infó programozási OKTV I. forduló lesz. Én meg jelentkeztem, mert ugye miért ne. Tavaly sikerült bekerülnöm a megyeibe, azt hiszem, hogy országos 43. lettem, vagy valami ilyesmi. Na most már ugye jó lenne akár pontok szempontjából is valamilyen &.. példák folyamatábrás megoldással. struktogramos megoldások 14-18. Csoportos feladatok a vezérlő szerkezetek feldolgozására. az egymásutániság . az elágazás. az ismétlődés 19. Versenyezzünk! (feladatmegoldó csapatverseny) 20. Gyűjtőmunka, majd közös megbeszélés. az adatok tartalma. a tartalom meghatározása 21-32 Ellen J rizze felkészültségét az Önellen J rz J feladatok elvégzésével! Készítse el a feladatként megadott, lo gikai függvényeket, rögzítse azokat! B J vítse ismereteit szakkönyvek, szakfoly óiratok, az internet, segítségével! Lásd: ajánlott irodalom

Ez a módszer a legpontosabb erősségértékelést adja. A paraméter értéke, amelyet P1B jelöl, nehéz túlbecsülni. A leggyakrabban Brinell fejlesztését használják erre a célra - olyan módszer, amelyben egy öt milliméteres acélgolyót nyomnak az anyagba Hasonlítsd össze az így kapott programot a régebbi gyakorlófeladat anyagában található megoldással. Miben segítenek még a függvények? Segítség: A karakterek a számítógép számára csak számok (belső ábrázolás), nekünk jelennek meg betűkként (külső ábrázolás)

Számrendszerek, és számábrázolások - bináris, hexadecimális számrendszerek; 9. Monitorok és nyomtatók. Statisztika gyakorló feladat megoldással (bővebben) Emelt szintű érettségi programozás feladatok megoldása. 2015 október Fej vagy írás feladat megoldása (feladatonként) másképpen. Beléptető rendszer tervezése (mintafeladat megoldással együtt), fóliák: Beléptető hardver, Beléptető szoftver Multimedia Communication and Internet QoS Slides of the lecture of Prof. Dr. Hermann Hellwagner Feladatsorok 2010. évi 1 - Módszertani ajánlásokat tesz minden tantárgy esetében a tananyag feldolgozásához, a fejlesztési feladatok sikeres megoldásához. - Kerettantervünk figyelembe vette, hogy érvényesíteni kellett azokat a változásokat, amelyek jogi szempontból az 1993. évi LXXIX. törvény 2003 Számrendszerek alkotása, számrendszeres.

Fejezet: Konverzió A Számrendszerek Között A konverzió átalakítást jelent, ami esetünkben annyit tesz, hogy közreadunk egy olyan módszert, amely segítségével egyetlen lépésben megoldható bármilyen szám felírása az ismert számrendszerekben, mert valójában minden ábrázolt szám ugyanabból a bitkombinációból áll A feladatok kapcsán tárgyaljuk a közönséges differenciálegyenletek elméletéből az egyes feladatok megoldásához szükséges ismereteket (a kezdetiérték-probléma megoldásának létezése, egyértelműsége, stabilitása; a lineáris rendszerekre vonatkozó alapismeretek, kvalitatív vizsgálatok) Terra-kert Fórum: Portál » Fórum kezdőlap ‹ BESZÉLGETŐS TÉMA ‹ Számítástechnika - informatika szabadon » Fórum kezdőlap ‹ BESZÉLGETŐS TÉMA ‹ Számítástechnika - informatika szabado

Balla Éva - Herendiné Kónya Eszter - Paulovits György A középiskolai matematikatanítás elméleti és gyakorlati kérdései DEBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT A középiskolai matematikatanítás elméleti és gyakorlati kérdései B ALLA É VA H ERENDINÉ K ÓNYA E SZTER P AULOVITS G YÖRGY Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press 2015 Szaktárnet-könyvek 1 A számítástechnikában használatos számrendszerek. bármilyen egyszerű műszaki megoldással realizálható, csak kétállapotú áramköri elem kell hozzá. A legkisebb kezelt értéke a bit, a ma használatos gépekben 8,16,32 stb számú biteket kezelünk egységben Ez a C függvény más számrendszerek esetén is érdekes lehet. Pl. 2-es számrendszernél szenvedtem egy kicsit, mire összehoztam a 1101001 számot (tudtok még?). Itt ugyanis nem megy a 22, mint legkisebb megoldás, ami minden más számrendszernél működik. Előzmény: [3096] Lóczi Lajos, 2009-12-12 11:16:3 Általánosan használt számrendszerek: kettes (jelkészlet: 0,1) tehát a műszaki-tudományos feladatok, számításigényes problémák megoldásakor elsősorban. Ha a számítási munka egyszerűbb, vagy nagytömegű adatot kell beolvasni, vagy kiíratni, akkor célszerű a tízes számrendszer használatát utánozni különböző. A koordinátageometria nehéz témakör, egy-egy jó megoldással azonban sok pontot szerezhetsz az érettségin. Felkészülés a matekérettségire: koordinátageometria. A kombinatorikára nem csak a valószínűségszámítási feladatok megoldásához lesz szükséged - ez a témakör önállóan is szerepet kap a matekérettségin A Lépésről lépésre című fejezet bevezetés a rekurzív feladatok világába, miközben találkozunk a Pascal-három- szöggel és a Fibonacci-sorozattal is. Fontos, hogy ezekkel a fogalmakkal és a hozzájuk tartozó képletekkel a későbbiekben részletesen, mélyebben foglalkozunk. Így ezen az évfolyamon a célunk az, hogy a.

 • Anya lánya karkötő.
 • Chris kyle wikipédia.
 • Magyar felvilágosító film.
 • Tinder szétválás.
 • Ao nang beach.
 • Token működése.
 • Bugaci vipera.
 • Kempf psg.
 • Fenékplasztika pécs.
 • Csivava mérettáblázat.
 • How to draw a dinosaur.
 • Kutyacsemege házilag.
 • Opel astra kombi.
 • Beágyazódást segítő vitaminok.
 • Aranyalma óvoda nyírpazony.
 • Hódmezővásárhely programok 2017.
 • Szenteste szokások.
 • Marie antoinette férje.
 • Béltisztító kúra étrend.
 • Youtube com what does the fox say.
 • Littlest pet shop figurák eladó.
 • Mit jelképez az őz.
 • Infláció magyarországon ksh.
 • 40 érdekes kép.
 • Wednesday addams cosplay.
 • Magyarul magyarul.
 • Gipsz száradása.
 • Tüszőrepedés.
 • Baconos csirkemell őzgerincben sütve.
 • J.r.ward bukott angyalok 1 pdf.
 • Harcsázó szerelék folyóra.
 • 20. század találmányai.
 • Mastectomia magyarul.
 • Longboard ár.
 • Kemence méretek.
 • Kvarc olvadáspontja.
 • Konfetti ágyú működése.
 • Bambi 3 videa.
 • Los angeles földrengés 1994.
 • Kutya fogínygyulladás kezelése.
 • Costa concordia tragédiája.